عضویت از مرداد 1397
ستاره 1،083
بررسی 460
لیست 31
مشارکت 75
بیوگرافی دارا
چشم ها پنجره روح هستن
هر چیزی ارزش دیدن نداره
ستاره‌ها
1،083