تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
ستاره 5،500
بررسی 103
لیست 10
مشارکت 20
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
ستاره‌ها
5،500