عضویت از مرداد 1396
ستاره 754
بررسی 124
لیست 5
مشارکت 153
تعداد ستاره: 9 ×
نمایش: ستاره داده‌ام ×
سال تولید: 1339 ×
بیوگرافی راد شهبازی
آکیرا کوروساوا:
- سینما رسانه‌ی مناسبی برای توضیح دادن نیست. مخاطب را باید در درک محتوای فیلم آزاد گذاشت.
ستاره‌ها
754