عضویت از دی 1397
ستاره 123
بررسی 50
لیست 0
مشارکت 8
علی فیلم بین
خب شما و دار و دسته تون آدمای سالمی نیستین و تعادل روحی ندارید وگرنه حماسه ی عاشورا و قیام برای خون خواهی حادثه ی کربلا جا برای گریه و تفکر بسیار داره...
بهتره به سفاهت و کوته فکری خودتون بخندید...
4 لایک
1398/07/02
روشا
عه!
سفاهت و کوته فکری دیگه چیه علی
0 لایک
1398/09/22
بیوگرافی محمد شیراز
محمد شیراز هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
123