عضویت از دی 1397
ستاره 123
بررسی 50
لیست 0
مشارکت 8
علی فیلم بین
حیف منظوم که یک فردی مثل شما داره توش لاطائلات میگه.
2 لایک
1398/06/27
ارشیا
گزافه گویی ممنوع کوچولو
1 لایک
1398/06/27
اقای سریالی
حیف نون که تو شکم حیوونی مثل تو کثیف میره
1 لایک
1399/05/06
بیوگرافی محمد شیراز
محمد شیراز هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
123