عضویت از مرداد 1396
ستاره 24،036
بررسی 247
لیست 2
مشارکت 124
امیر نوربخش
هالیوود پر از این بقول تو حرامی هاست !
یا نبین یا ایراد های بنی اسراعیلی نگیر !!
3 لایک
1397/10/21
بیوگرافی امیر نوربخش
! You lose
ستاره‌ها
24،036